Aile ve Çift Terapisi

İki farklı bireyin aynı çatı altında yapılanması kolay olmadığı için evlilik kurumunda bazı problemlerin olması son derece doğaldır. Bazı çiftler şanslıdır evlenmeden önce sorunlara çözüm üretme becerileri edinmişlerdir. Şayet çiftler çözüm üretme becerisi edinmemiş iseler basit problemler dahi birikerek yıkıcı çatışmalara dönüşür ve çiftler kendilerini derin bir mutsuzluk ve çaresizlik içinde hissederler. Hayal kırıklıklarına eşlik eden yalnızlık duyguları ile evliliklerini sorgulayıp bitirme kararı alabilirler.

Çağımızın değişen yaşam koşulları ile birlikte aile yapısında da değişiklikler olmuştur. Yakın bir tarihe kadar evlilikte uyulması gereken bir takım kurallar önceki nesillerin deneyimleri sonucunda oluşmuş hali ile yeni evlenenlere aktarılırdı. Yeni evliler kendilerine aktarılmış bu kuralları uygulamak sureti ile aynı çatı altında bir yaşam sürdürebilirlerdi. Çocukları olduğunda da yine bu kuşaklararası aktarımdan edindikleri bilgiler ile çocuklarını yetiştirirlerdi. Bu aile yapılarında bireysel istek ve farklılıklar gözetilmezdi.

İçinde yaşadığımız çağda teknolojinin yaygın kullanımı ile birlikte hayatımıza çok miktarda yeni bilgi girmiş bulunmaktadır. Bireysel farklılıklar artmış, kişisel tercihler zenginlik göstermeye başlamıştır. Ancak bu bilgiler henüz çok yeni olduğundan başımız sıkıştığında bizden öncekilerin benzer sorunları nasıl çözdüklerine dair bize bilgi aktaracak bir kuşak bulunmamaktadır.

Bu nedenle aile ve çift terapistlerine gittikçe artan bir ihtiyaç var. Çiftlerin karşılaştıkları sorunları çözebilme adına kendileri yine kendi durumlarına uygun çözüm becerileri geliştirmek durumundalar. Bu bilgiyi önceki kuşaktan yeterli işlevsellikte alamadıklarından bu alanda eğitim almış deneyimli uzmanlara baş vurmaları sağlıklı aile oluşturmalarına katkı sağlayacaktır.

 

Aile Terapisi  |  Çift Terapisi  |  İlişki Terapisi  |  Evlilik Terapisi  |  Cinsel terapiler  |  Çocuk Terapisi  |  Pedagog  |  Çocuk Psikoloğu


Blogtan

Evliliğe Dair Notlar

Evlilikle ilgili genellikle merak edilen noktaların birkaçı...
Devamı

Evlenmeyi Düşünenlerin Dikkatine !

Evlenmek için “evlenmeye hazır” herhangi bir aday yeterli değildir.
Devamı

Eş Seçimi Nasıl Yapılır?

"Nereye gideceğine karar vermek için sadece önüne değil her yöne bakmalısın."
Devamı

Eşlerinizi Gençlik Düşlerinin Gölgesinde Bırakmayın!

Çiftler, doğal olarak yeni bir sistemde, yeni bir hayata alışma sürecinde güçlükler yaşayabilirler.
Devamı